Cartref > Newyddion > Cynnwys
Rydych Chi'n Codi Gyda'r Tad, Mae'n Ei Heneiddio Gyda Chi
- Jun 15, 2018 -Peidiwch byth â gwerthfawrogi eich rhoi tan yr amser yr wyf wedi tyfu i fyny.


Byddwch yn esgus bod dim byd wedi digwydd pan mae'n amser i fod ar wahân.


Dim ond gwisgo'i law tra bod dagrau'n gostwng.


You grew up with father, He grew older with you.jpg


Sut yr hoffwn i ddal eich llaw gynhesu.


Ond nid ydych chi o gwmpas fi ar hyn o bryd.


Dim ond y gwynt a allai ddod â fy nghariad i chi.


You grew up with father, He grew older with you5101935.jpg


Sut rwy'n dymuno y byddai'r amser yn arafu i gynnal yr hyn rydych chi am byth.


Mae'n well gen i roi'r gorau iddi i gyd, rhaid i mi fod yn berchen ar eich cwmni.


Mae'n ymddangos na allaf wneud dim am fy nhad sy'n gryfach nag unrhyw beth arall

heblaw am y cariad bach gan fy nghalon.


You grew up with father, He grew older with you15101931.jpg


Diolch am bopeth yr ydych wedi'i wneud i'n teulu.


ac am bopeth unigryw rydych chi wedi'i roi i mi.


Ydych chi'n dal i falch ohono? Ydych chi'n dal i bryderu amdanaf?


Mae'r plentyn yr ydych wedi bod yn garuus wedi gwybod popeth.