Cartref > Newyddion > Cynnwys
O dan y New Normal, Pa Ddulliau Newydd sydd eu hangen ar gyfer Trawsnewid Peiriannau Adeiladu Tsieina?
- Jun 12, 2018 -

Under the new normal, what new methods are needed for the transformation of China's construction machinery.jpg


Mae "normal" newydd yr economi Tsieineaidd yn cynnwys sawl agwedd. Yn gyntaf, bydd cyfran y gweithgynhyrchu yn y normal yn cael ei leihau'n sylweddol yn y dyfodol, a bydd cyfran y diwydiant gwasanaeth yn cynyddu'n sylweddol. Yn ail, bydd y defnydd yn ysgogi twf y galw. Yn drydydd, cynnydd technolegol ac arloesi Mae wedi dod yn allweddol i lwyddiant; Yn bedwerydd, yn ystod y blynyddoedd diwethaf, roedd buddsoddiad Tsieina mewn GDP yn cyfrif am 40% i 50%, yn llawer uwch na'r gwledydd datblygedig '15% i 20%. Os yw cyfran y buddsoddiad yn disgyn o dan 30%, bydd y galw cyffredinol am beiriannau adeiladu yn dirywio ymhellach.


Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae adeiladu peiriannau ac offer adeiladu Tsieina wedi bod yn ddifrifol o ddiffygiol, ac nid yw'r amser ond tua 30% o'r cyfnod brig. O safbwynt byd-eang, mae sefyllfa'r diwydiant yn ddifrifol iawn. Yn y dyfodol, gellir dileu neu ddileu llawer o gwmnïau yn awtomatig.


Sut y dylai diwydiant peiriannau adeiladu Tsieina addasu i'r sefyllfa economaidd bresennol? Yn gyntaf, rhaid i fentrau wella eu galluoedd arloesi technolegol ac ansawdd y cynnyrch. Mae ei ansawdd nid yn unig yn cyfeirio at ansawdd "tri gwarant" y cynnyrch, ond mae hefyd yn cynnwys gwerth peiriannau a ddefnyddir. Yn ail, mae angen cynyddu dylanwad brand. Bydd pob brand yn cyfateb i wahanol gwsmeriaid. Sefydlogrwydd y sylfaen gwsmeriaid yw'r mynegai ar gyfer sefydlogrwydd y cwmni.


Ar hyn o bryd, gellir trawsnewid cwmnïau diwydiant yn dri chategori: Cyntaf, trawsnewid busnes. Mae hyn yn cynnwys trawsnewidiadau traws-ddiwydiant, estyniadau o gadwyn y diwydiant, integreiddio cynnydd gan weithgynhyrchwyr syml i weithgynhyrchu a gwasanaethau, ac adnewyddu modelau busnes ynghyd ag e-fasnach. Yn ail, trawsnewid y farchnad. Mae gweithrediadau rhyngwladol yn cynnwys gwella cystadleurwydd peiriannau adeiladu yn y farchnad brif ffrwd fyd-eang. Yn drydydd, trawsnewid rheolwyr. Gwella connotation ei hun ei hun, rheoli gweithrediadau rhyngwladol a rheolaeth. Sut y dylai cwmnïau peiriannau adeiladu oresgyn yr anawsterau a dod o hyd i ffordd allan? Mae angen defnyddio strategaethau i arwain datblygiad y fenter gyfan; cynllunio cynnyrch yw'r craidd go iawn; ac mae'r ôl-farchnad yn dod yn bwynt twf.


Cystadleurwydd craidd cwmni yw'r allwedd i'w ddatblygiad cynaliadwy a sefydlog. Mae ei gynnwys yn cynnwys pedwar agwedd: Yn gyntaf, mae'n cryfhau ei allu i arwain neu greu marchnadoedd. Mae angen datblygu cynhyrchion newydd yn barhaus a rhoi arweiniad i gwsmeriaid i ddefnyddio offer newydd er mwyn cael pŵer prisio'r cynhyrchion. Yr ail yw gwella'r gallu arloesi gwreiddiol a dylunio cynhyrchion personol a customized. Y trydydd yw gallu integreiddio system adnoddau i integreiddio cadwyn gyflenwi y cwmni yn effeithlon ac yn gyflym. Pedwerydd, y cylch bywyd cyfan a galluoedd y gwasanaeth cyfan. Rhaid i gylch oes cyn-werthu, gwerthu, ac ôl-werthu y cwmni gymryd y fenter i ddarparu gwasanaethau i gwsmeriaid. Rhaid i gwsmeriaid feddwl am gwmnïau gwasanaeth na allant feddwl amdanynt.